Image title

Algemene Leden Vergadering

Op 17 juni aanstaande om 19:30 staat de jaarlijkse ALV gepland. Deze vergadering zal plaatsvinden op (het terras van) de Match.

Wij hopen u op de vergadering te zien. Mocht u van plan zijn te komen, dan vragen wij u - in verband met de Coronamaatregelen - zich aan te melden voor de ALV via secretaris@tchardenberg.nl.

Archief