Image title

Algemene Leden Vergadering

Beste leden van TPC Hardenberg

Op donderdag 16 november aanstaande om 20.00 uur staat een ALV gepland. Deze wordt weer gehouden in de Match. Wij verwijzen graag naar de bijgevoegde agenda en stukken.

Wij hopen jullie allen op de vergadering te zien. U kunt de notulen van de vorige vergadering opvragen via secretaris@tpchardenberg.nl.

Agenda ALV 16 november 2023
Gewijzigd baanreglement (concept)
Gewijzigd baanreglement (concept, wijzigingen zichtbaar)

Bestuur TPC Hardenberg

Archief