Image title

Word ook lid van Tennis- en Padelclub Hardenberg!
Wil je ook lid worden van TPC Hardenberg? Geweldig idee, want we zijn een prachtige club! En naast tennissen kun je ook padel spelen.  Je kunt je rechtstreeks inschrijven voor lidmaatschap via het formulier onder aan deze pagina.

Contributie
De contributie voor het jaarlidmaatschap* voor 2023 is:

  • Tenniskids jeugdleden t/m 12  jaar €  25,-
  • Jeugdleden t/m 17, jong volwassenen t/m 22 jaar €  60,-
  • Seniorleden ** € 138,-
  • Inschrijfgeld gratis.

* betaling via automatisch incasso
** gratis tennis- of padellessen ter waarde van € 46,- (gelijk aan 7 lessen op basis van een groep van 8 deelnemers).

Automatische incasso
De contributie wordt middels automatische incasso in vier termijnen geïnd (januari, april, juli, oktober). Word je in het betreffende kalenderjaar 23 jaar, dan val je het hele jaar onder het seniorenlidmaatschap.

Gratis proberen
Weet je het nog niet zeker? Je mag ook het ook een keer gratis proberen. We vragen je om je online te registreren.

Spelerspas
Je spelerspas wordt aangevraagd zodra we je aanmelding compleet hebben ontvangen. Het duurt ongeveer 14 dagen voordat je pas bij de Match voor je klaar ligt. De spelerspas is nodig voor het afhangen van een baan.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap kan schriftelijk of via e-mail opgezegd worden bij de ledenadministratie vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar.

Contact
Heb je vragen over het lidmaatschap? Mail dan naar ledenadministratie@tpchardenberg.nl of bel met Erika Hutten (na 18.00 uur) op 06-20113933.  Het bankrekeningnummer van TPC Hardenberg is NL94RABO0311143032

Aanmeldingsformulier Leden
Hieronder vind je het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van TPC Hardenberg. Hiervoor geldt het volgende;

  • Bij digitale verzending geldt dit formulier als je handtekening.
  • De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld.
  • Het onderstaande lid gaat – tot opzegging van het lidmaatschap – akkoord met inning van de contributie via automatische incasso.
  • Meld je je aan na 1 juli dan betaal je over dat jaar 50% contributie.
  • Meld je je aan na 1 oktober dan betaal je dit jaar helemaal niets, wel ben je gelijk lid voor het komende jaar en je betaalt dan contributie.